4:31

Adwent 2013 – 14 XII – sobota

Pozdrowienia z Rzymu

6:10
5:31

Adwent 2013 – 4 XII – środa

7:17
7:03
4:25
4:13

Adwent 2013 – 5 XII – czwartek

6:38
11:02
12:10
6:35

Adwent 2013 – 6 XII – piątek

3:45

Adwent 2013 – 17 XII – wtorek

3:23
5:23

Adwent 2013 – 7 XII – sobota

6:55

Adwent 2013 – 18 XII – środa