Słowo na N – zima 2018

Franciszkanie głoszą Słowo

Bogoodbiornik – Daję Słowo

11:42
11:16
10:07
09:10
10:07
10:27
7:52
7:34
4:59