Wielki Post 2016 – odcinek 26

04:50

Wielki Post 2015 – Odcinek 10

07:47

Wspomnienie wiernych zmarłych 2014

Adwent 2016 – odcinek 26

6:25

bEZ sLOGANU: pragnienie śmierci

5:03
7:47

Pożegnanie o. Efrema OFMConv

8:59

Pogrzeb o. Beniamina Banaszuka OFMConv

5:45

Wielki Post 2014 – V niedziela

bEZ sLOGANU – Siostra śmierć

Pogrzeb o. Dariusza Dembkowskiego