św. Franciszek

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Ślepy św. Franciszek – Daję Słowo

04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

3:42

Siewcy Lednicy – Tango Francesco

2:11

Paz y bien en el Señor

4:38

Transitus św. Franciszka

3:03

Modlitwa zranionych dłoni

5:05
7:37
3:36

Św. Franciszek