04:26
03:00
02:55
6:34

bEZ sLOGANU – Łaska wiary

10:04
9:07

bEZ sLOGANU – Powody utraty wiary

7:36

bEZ sLOGANU – Radykalizm w wierze

8:14

bEZ sLOGANU – Wiara dla twardzieli

06:44
10:14
07:57