6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

Wielki Post 2014 – zapowiedź

04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

7:37
2:23

Wielki Post 2014 – Środa V tygodnia

6:23
3:54

Niedziela Zmartwychwstania 2014

5:42
4:13
4:16
6:17

Wielki Post 2014 – II Niedziela

Litewska wersja FranciszkanieTV

2:58
3:15
5:13

Wielki Post 2014 – Piątek V tygodnia

7:25