25:39
10:15
4:53
6:00

Franciszkański festyn w Wilnie 2010

05:11

Litewska wersja FranciszkanieTV

4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

3:54

Niedziela Zmartwychwstania 2014

02:57
7:37
09:50

Order św. Stanisława w Wilnie

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

06:49

Transitus 2014

04:36

Transitus u franciszkanów w Wilnie 2013

2:54
5:07
2:58