Amen w pacierzu – Daję Słowo

Daję Słowo – XII niedziela 2015

05:41

Czy Pan Bóg się mnie boi?