Franciszkanie TV

Back To Home

Spotkania biblijne

Czy jesteś zainteresowana/y braniem udziału w przygotowaniu do niedzielnych czytań, prowadzonego na platformie Zoom przez o. Mateusza.

Next