Pod Twoją obronę, Maryjo
Uciekamy się w każdej godzinie
Tyś naszym ratunkiem i siłą
Kto kroczy z Tobą nie zginie

Jestem tym i tylko tym,
Czym jestem Panie w oczach Twych
I niczym więcej – weź me serce