Franciszkański świat

Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #30

Franciszkanie: Kapituła 2022

Zacznij od PANA

Pytanie 7 – XIV TB