Franciszkański świat

Święto Prowincji 2021: Amore pro amore

Święto Prowincji 2021: Homilia

Franciszkanie na Górze Przemysła