Słowo na N – Lato 2019

Święto Prowincji 2018: kazanie

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Święto Prowincji 2016 – Homilia

11:54
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

19:16

Homilia – 28 grudnia 2011 r.

29:55
15:05
16:45
11:31