A Twój Bóg? Jaki jest?

Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #30

Ogłoszenia #20

Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój na świecie