Słowotwórczy | XVII niedziela zwykła | 24.07.2022

Słowo Boże w XVII Niedzielę zwykłą mówi nam, że chęć Boga, by przebaczać nasze grzechy, nie zna granic. Dlatego ulega on powtarzającej się prośbie Abrahama, który modli się, by ocalić Sodomę i Gomorę. Jest tak dlatego, że Bogu o wiele bardziej niż na naszych grzechach, zależy na nas. Dlatego odsuwa od nas nasze grzechy przez ofiarę swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg jest ponad miarę hojny i chce, żebyśmy prosili Go o wiele. Dlatego Pan Jezus uczy nas, jak mamy się modlić.

Liturgia Słowa 24.07.2022
1. czytanie (Rdz 18, 20-32)
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 3a))
2. czytanie (Kol 2, 12-14)
Aklamacja (Por. Rz 8, 15bc)
Ewangelia (Łk 11, 1-13)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi