Słowotwórczy | Uroczystość Najświętszej Trójcy | 12.06.2022

Liturgia słowa przypadająca w tym roku na Uroczystość Trójcy Świętej mówi nam o początku.
To Bóg daje początek światu i człowiekowi, którego obdarza rozumem i wolną wolą, a przez to czyni osobą. Osoba, aby w pełni była osobą, potrzebuje innych osób. To czyni człowieka jeszcze bardziej podobnym do Boga, który sam pierwszy jest osobą, a tak naprawdę – co daje nam poznać Jezus Chrystus – wspólnotą trzech osób.
Trójca Święta, relacje miłości, które tworzą trzy boskie osoby, to początek i cel ludzkiego życia.
Świadomość tego niesie człowiekowi głęboki pokój.

Liturgia Słowa 12.06.2022
1. czytanie (Prz 8, 22-31)
Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))
2. czytanie (Rz 5, 1-5)
Aklamacja (Por. Ap 1, 8)
Ewangelia (J 16, 12-15)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.