Sprawiedliwie – Daję Słowo – Chrzest Pański (8 I 2017)

Czy trzeba być sprawiedliwym, czy wystarczy PRAWIEdliwym?
Bo Pan Bóg niesamowicie błogosławi tym, którzy są po Jego myśli, którzy robią to, co należy. Franciszkańskie rozważanie Daję Słowo na niedzielę Chrztu Pańskiego (6 I 2017 r.).


Liturgia Słowa