Objawienie Pańskie – Daję Słowo – 6 I 2017

Objawienie – czyli o tym, że coś, co było niejasne, staje się jasne i o dobrym Bogu, który działa: franciszkańskie rozważanie „Daję Słowo” na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 I 2017 r.

Liturgia Słowa