Słowo dla Ciebie – I Niedziela Wielkiego Postu 2012

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowaneprzez FranciszkanieTV. I Niedziela Wielkiego Postu – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv. Rozważanie na wszystkie niedziele Wielkiego Postu i Wielki Tydzień.
Zobacz zapowiedź cyklu: http://www.youtube.com/watch?v=zQon-YjpNrc
Zobacz: Środa Popielcowa

I czytanie Rdz 9,8-15
Psalm 25,4-5.6-7bc.8-9
II czytanie 1 P 3,18-22
Ewangelia Mk 1,12-15