Oaza Wielka Sychem

Walka duchowa 4: zapowiedź

Zagadka #4: rozwiązanie

Ogłoszenia #24

Jeden denar, jeden Pan: Ś XX 1

Ubogi bogacz: W XX 1

Zajmij się Słowem: Pt XVI 1