Wszyscy jesteście idiotami: XXV A

Kilka i wiele: Pt XXIV 1

Kurs przebaczania: XXIV A

Jak mieć pokój w sercu? 8 IX 2023

Powroty Jezusa: W XXII 1

Dajesz radę? Pt XXI 1

Kogo chcesz słuchać: XXI A

Nie umiem cię kochać: Pt XX 1

Napisy na sercu: 24 VIII 2023

Jeden denar, jeden Pan: Ś XX 1

Ubogi bogacz: W XX 1

Dokąd dojdziesz? Po XX 1

Łzy w oczach: XX A