Pasterka 2020 – homilia

Święto Prowincji 2018: kazanie

Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Święto Prowincji 2016 – Homilia

11:54
27:56

Wilno: Homilia o św. Jadwidze

16:35
4:43
9:04
24:34
30:44
20:12

Gdynia: śluby wieczyste 2011

27:50