franciszkańskie homilie

Miłosierdzie po grzechach

Wyjdź z groty: 10 VI 2022

Granice, perspektywy: 29 V 2022

Nie ma świątyni: 23 V 2022