franciszkańskie homilie

On patrzy: piątek po Popielcu

50% postu: piątek po Popielcu

Tylko jeden Chleb: W VI 2

Trochę inny trąd: VI B

Dwa cuda: S V 2

Bóg czuły i troskliwy: V B

Oczy Hioba, ramiona Jezusa: V B

Najpierw u Jezusa: So IV

Słuchanie, zamieszanie: IV B

Ponure proroctwo: Po III

Smutna lekcja Saula: Po II