franciszkańskie homilie

Doskonałość 7 razy: Cz X 2

Szabat i ręka: IX B

O wiele lepszy rower: III W B

Jezus wrócił do niego: 2 W B

Jak siebie samego: Pt III WP

Dwa i pół grzechu: Pt I WP

Sprzedawca krawatów: I WP B