franciszkańskie homilie

Straszne rzeczy: Ś IV WP

Drugie znalezienie: W IV 2023

Potrzebujesz wody: W IV WP

Jak słuchać Boga? Pt III WP

W czyim królestwie? Cz III WP

Wypełnić Prawo: Śr III WP

Lekcja Azariasza: W III WP

Cuda po znajomości: Po III WP

Pragnienie: III WP A

Dwa skrzydła: W II WP

Być jak Bóg: Po II WP

Nie mam wizji: II WP A