Zawołaj mnie – rekolekcijos

Otwarcie Muzeum Chrztu Litwy

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

05:11
06:50
06:49

Transitus 2014

02:57
04:36
4:56

Niedziela Miłosierdzia 2014

3:54

Niedziela Zmartwychwstania 2014

Wielki Post 2014 – Wielka Sobota