8:57
6:05
4:08

XI Dni kolbiańskie

14:44

Franciszkańska liturgia cz. 4

10:56

Franciszkańska liturgia cz. 3

0:41
7:54
1:54
6:32

Św. Maksymilian – menadżer

6:37
5:53

XI Sesja Franciszkańska

44:11
41:59
28:25
19:05
2:21
8:25
3:55