XXX Sesja Kolbiańska, Oświęcim 2011

Oświęcimski oddział Civitas Christiana, franciszkańskie Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, zorganizowali XXX Sesję Kolbiańską pod hasłem „Przekroczyć własne życie”.