liturgia Słowa

DSP#8 – zapowiedź

Daję Słowo – Przygotowanie 1

1:45