Adoracja – uwielbienie

Msza Święta – 30 III 2021

Msza św. na koniec roku 2020

Uwielbienie z modlitwą o uwolnienie #11