Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | dzień 8

8. dzień Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa: Maryjo Niepokalana, św. Elżbieta wypowiedziała do Ciebie słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (Łk 1, 42). Zostałaś wybrana spośród wszelkiego stworzenia, jako
ta, która porodzi Bożego Syna. Naucz nas przyjmować z pokorą dziecięctwo Boże, które otrzymaliśmy przez Wcielone Słowo – Twojego Syna. Amen.

K. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalana byłaś.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
K. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie, † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

—————————

Rozważania: Ilona Kwaśny – Rycerstwo Niepokalanej
Czyta: Mateusz Gorzędowski – Rycerstwo Niepokalanej