Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | dzień 9

9. dzień Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa: Maryjo Niepokalana, chcemy dzisiaj razem z Tobą wyśpiewać pieśń uwielbienia: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy” (Łk 1, 47). Stwórca uczynił Ciebie całą piękną, a Syn dał nam jako Matkę. Dlatego z całym Kościołem pragniemy wielbić Ojca w niebie, gdyż uczynił nam wielkie rzeczy. Amen.

K. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalana byłaś.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
K. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie, † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

—————————

Rozważania: Ilona Kwaśny – Rycerstwo Niepokalanej
Czyta: Mateusz Gorzędowski – Rycerstwo Niepokalanej