Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | dzień 5

5. dzień Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa: Maryjo Niepokalana, Ty kontemplowałaś dzieło Twojego Syna, jak podaje św. Łukasz: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Wspieraj nas w przyjmowaniu i głoszeniu słów Ewangelii. Amen.

K. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalana byłaś.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
K. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie, † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

—————————

Rozważania: Ilona Kwaśny – Rycerstwo Niepokalanej
Czyta: Mateusz Gorzędowski – Rycerstwo Niepokalanej