Słowotwórczy | Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP | 08.12.2021

Człowiek jest naprawdę szczęśliwy, gdy daje siebie drugiemu człowiekowi. Może siebie dać, tylko wtedy, gdy ma siebie samego. A żeby mieć siebie samego, musi być wolny. Z tym jest jednak pewien problem, bo grzech odbiera człowiekowi tę wolność. Na szczęście Bóg obdarza nas łaską, która pomaga przezwyciężyć to nieszczęśliwe dążenie. Najlepszym przykładem działania Bożej łaski w życiu człowieka jest Maryja, której Niepokalane Poczęcie świętujemy 8 grudnia.

Liturgia Słowa 05.12.2021
1. czytanie (Rdz 3, 9-15)
Psalm (Ps 98, 1-4)
2. czytanie (Ef 1, 3-6. 11-12)
Aklamacja (Łk 1, 28)
Ewangelia (Łk 1, 26-38)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.