Słowotwórczy | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | 24.06.2022

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to dobry moment, żeby uświadomić sobie, że człowiek zwyczajnie zasługuje na miłość Boga. Z tego to powodu Chrystus mówi, że warto pozostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec i ruszyć za jedną, a dobroć i łaska Boga idą w ślad za człowiekiem.
Bóg uznaje nas za godnych swojej miłości nawet wtedy, gdy grzeszymy i gdy sami uznajemy, że na nią nie zasługujemy. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami”.
Miłość, którą ma dla nas Najświętsze Serce Jezusa, to nowina, która naprawdę pozwala człowiekowi poczuć się dobrze.

Liturgia Słowa 24.06.2022
1. czytanie (Jr 1, 4-10)
Psalm (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b))
2. czytanie (1 P 1, 8-12)
Aklamacja (J 1, 7; Łk 1, 17)
Ewangelia (Łk 1, 5-17)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.