Słowotwórczy | Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 01.01.2022

Mogłoby się wydawać, że w Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, nasza uwaga powinna skupiać się właśnie na Niej, na Maryi. Tymczasem Ona zawsze chce, żeby nasza uwaga skupiała się na Panu Jezusie, który jest początkiem wszystkiego i wszystkich. Właśnie w tym kierunku, w kierunku Chrystusa, prowadzą nas w dzisiejszej Ewangelii pasterze. Spotkanie z Nim pozwala odkryć tym prostym ludziom nową tożsamość dzieci Bożych, o której pisze w Liście do Galatów św. Paweł.

Liturgia Słowa 01.01.2022
1. czytanie (Lb 6, 22-27)
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8)
2. czytanie (Ga 4, 4-7)
Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)
Ewangelia (Łk 2, 16-21)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi