Słowotwórczy | Uroczystość św. Franciszka | 04.10.2022

Ci, którzy uważają, że wiedzą wszystko, w rzeczywistości nie wiedzą prawie nic. Ci, którzy uznają, że nie wiedzą nic, wiedzą wszystko, bo takim właśnie ludziom objawia się Bóg!
Ta myśl wypływająca z Ewangelii czytanej w Kościele na uroczystość św. Franciszka z Asyżu, którą obchodzimy dziś w naszym Zakonie, najlepiej podsumowuje doświadczenie tego niezwykłego człowieka.

Liturgia Słowa 04.10.2022
1. czytanie (Syr 50, 1.3-7)
Psalm (Ps 16, 1b-2a, 5. 7-8.11)
2. czytanie (Ga 6, 14-18)
Ewangelia (Mt 11, 25-30)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi