Słowotwórczy | XXXI niedziela zwykła | 30.10.2022

Bóg jest miłośnikiem życia, dlatego dba o życie, które stworzył i przebacza nasze grzechy, które je niszczą. Tak przedstawiają Boga czytania przypadające w Kościele na XXXI Niedzielę Zwykłą. Bycie miłośnikiem życia to także czerpanie z niego pełnymi garściami – do czego zresztą Bóg również nas zaprasza…

Liturgia Słowa 30.10.2022
1. czytanie (Mdr 11, 22 – 12, 2)
Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))
2. czytanie (2 Tes 1, 11 – 2, 2)
Aklamacja (Por. J 3, 16)
Ewangelia (Łk 19, 1-10)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi