Słowotwórczy | XXXII niedziela zwykła | 06.11.2022

Liturgia słowa XXXII Niedzieli Zwykłej stawia przed nami zasadniczo jedno pytanie: czy wierzymy w zmartwychwstanie? Jeśli będziemy w stanie udzielić odpowiedzi twierdzącej, będzie naprawdę dobrze…

Liturgia Słowa 06.11.2022
1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14)
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))
2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
Aklamacja (Por. Ap 1, 5b. 6b)
Ewangelia (Łk 20, 27-38)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi