Słowotwórczy | Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | 20.11.2022

Liturgia słowa przypadająca na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata uświadamia nam, że możemy poznać Chrystusa tylko i wyłącznie wtedy, gdy patrzymy na Niego „od wewnątrz”. Tak samo jest z Kościołem. To jedyna droga, by dojść do prawdy i odkryć bogactwo, które Chrystus przez swój Kościół przynosi każdemu człowiekowi, który chce Go przyjąć.

Liturgia Słowa 20.11.2022
1. czytanie (2 Sm 5, 1-3)
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
2. czytanie (Kol 1, 12-20)
Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Ewangelia (Łk 23, 35-43)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi