Słowotwórczy | XV niedziela zwykła | 10.07.2022

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – w niej mówi do nas Jezus w XV Niedzielę zwykłą. Jest to wezwanie przede wszystkim do tego, żebyśmy mieli odwagę zmieniać nasze plany wtedy, gdy spotykamy się z realnymi potrzebami ludzi na naszej drodze.
Czasem nie potrzeba wiele, żeby wnieść w czyjeś życie istotą zmianę.

Liturgia Słowa 10.07.2022
1. czytanie (Pwt 30, 10-14)
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))
2. czytanie (Kol 1, 15-20)
Aklamacja (Por. J 6, 63c. 68c)
Ewangelia (Łk 10, 25-37)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.