Słowotwórczy | V niedziela zwykła | 06.02.2022

Wszystkich bohaterów czytań przypadających na V Niedzielę Zwykłą, czyli proroka Izajasza oraz apostołów Piotra i Pawła, charakteryzuje poczucie niegodności względem powołania i misji, którą zostali obdarzeni. To pewien schemat ich myślenia, który Bóg zmienia poprzez swoje słowo. Jest to wezwanie także dla nas, by konfrontować własny sposób postrzegania siebie i otaczającego nas świata z tym, co myśli i mówi o nas Zbawiciel.

Liturgia Słowa 06.02.2022
1. czytanie (Iz 6, 1-2a. 3-8)
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8)
2. czytanie (1 Kor 15, 1-11)
Aklamacja (Mt 4, 19)
Ewangelia (Łk 5, 1-11)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi