Słowotwórczy | II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego | 24.04.2022

Wierząc w Boga, nie musimy bać się tego, że czasem nam tej wiary brakuje.
Najważniejsze jest to, by szczerze mówić Bogu o wątpliwościach, które mamy.
On przekona nas do siebie tak, jak tego potrzebujemy, bo wie, że poza Nim nie ma życia i miłości, których poszukujemy, a które On chce nam dać.
Tego uczy nas przykład św. Tomasza z dzisiejszej Ewangelii.

Liturgia Słowa 24.04.2022
1. czytanie (Dz 5, 12-16)
Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c))
2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)
Aklamacja (Por. J 20, 29)
Ewangelia (J 20, 19-31)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.