Słowotwórczy | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | 16.06.2022

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa koncentruje naszą uwagę na Eucharystii. To, co pomaga głębiej przeżywać tę największą tajemnicę wiary chrześcijańskiej, to świadomość. Warto próbować zdać sobie sprawę z tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia i skąd to pochodzi.
Procesja Bożego Ciała uzmysławia nam także pragnienie Chrystusa, by dzielić z nami życie. To pragnienie nie ustaje wraz z zakończeniem procesji. Od teraz każdy z nas ma Go nieść w swoim sercu wszędzie tam, gdzie na co dzień żyje.

Liturgia Słowa 16.06.2022
1. czytanie (Rdz 14, 18-20)
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))
2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)
Aklamacja (J 6, 51ab)
Ewangelia (Łk 9, 11b-17)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.