Słowotwórczy | II niedziela po Bożym Narodzeniu | 02.01.2022

„Na początku było Słowo” pisze w dzisiejszej Ewangelii św. Jan. Gdyby sięgnąć do greckiego oryginału tego tekstu, można by przetłumaczyć go „na początku był sens”. Poszukiwanie sensu, to jedno z ważniejszych zajęć człowieka. Przybiera ono na sile zwłaszcza w trudnych okolicznościach. Zazwyczaj zaczyna nurtować nas wtedy pytanie: „dlaczego ?” I właśnie wtedy z pomocą może przyjść Słowo, które mówi: „na początku był sens”. Jeśli był na początku, to jest i teraz, a zrozumienie niełatwych wydarzeń razem z Bogiem to kwestia czasu.

Liturgia Słowa 02.01.2022
1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12)
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 )
2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18)
Aklamacja (Por. 1 Tm 3, 16)
Ewangelia (J 1, 1-18)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi