Słowotwórczy | Uroczystość Objawienia Pańskiego | 06.01.2022

Gwiazda betlejemska była widoczna dla wszystkich ludzi, jednak bardzo niewielu zrozumiało jej prawdziwe znaczenie. Mowa tutaj przede wszystkim o trzech mędrcach, którzy dali się przyprowadzić do Betlejem i dzięki temu poznali Zbawiciela. Wiele możemy nauczyć się zarówno od nich, jak i od gwiazdy.

Liturgia Słowa 06.01.2022
1. czytanie (Iz 60, 1-6)
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13)
2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6)
Aklamacja (Mt 2, 2b)
Ewangelia (Mt 2, 1-12)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi