Słowotwórczy | Uroczystość Chrztu Pańskiego | 09.01.2022

Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego zwraca naszą uwagę na Ducha Świętego, który zstępuje na Chrystusa i inauguruje Jego publiczną działalność. Działanie Ducha Świętego jest bardzo delikatne, ale także bardzo konkretne. To moc, którą teksty liturgiczne przedstawiają słowem „rosa”. Celem tego subtelnego działania jest utwierdzenie nas w tożsamości dzieci Boga.

Liturgia Słowa 09.01.2022
1. czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11)
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13)
2. czytanie (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)
Aklamacja (Por. Łk 3, 16)
Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi