Słowotwórczy | II niedziela zwykła | 16.01.2022

Ewangelia czytana w II Niedzielę Zwykłą przedstawia wesele w Kanie Galilejskiej, na którym byli obecni Jezus, Jego matka i uczniowie. Miała tam miejsce normalnie niespotykana na weselach sytuacja: zabrakło wina. Te niesprzyjające okoliczności stanowią okazję, by objawił się Mesjasz. Jezus zaspokajając powstały brak, zmienia wodę w wino, co pozwala wielu Jego uczniom w Niego uwierzyć. W podobny sposób Bóg chce zająć się różnorodnymi brakami w naszym życiu. By tak mogło się stać potrzebne jest posłuszeństwo wiary. Tę postawę ukazują służący z Ewangelii, którzy na polecenie Maryi, działali dokładnie tak, jak powiedział im Jezus.

Liturgia Słowa 16.01.2022
1. czytanie (Iz 62, 1-5)
Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac)
2. czytanie (1 Kor 12, 4-11)
Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14)
Ewangelia (J 2, 1-11)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi