Słowotwórczy | III niedziela zwykła | 23.01.2022

Czytania III Niedzieli Zwykłej koncentrują się na słowie Boga. Fragment z Księgi Nehemiasza przedstawia nam ludzi bez reszty przejętych odczytywaniem prawa Bożego. Psalm mówi o słowach, które są „duchem i życiem”. W reszcie w Ewangelii widzimy Jezusa, który odczytuje fragment z Księgi proroka Izajasza i mówi, że właśnie dzisiaj, na Nim, wypełniają się te słowa. We wszystkich przytoczonych fragmentach odczuwa się podniosłą atmosferę, która towarzyszy proklamacji słowa. Wszystko to każe nam zadać sobie pytanie, na ile uważnie przyjmujemy Boga, który nieustannie do nas mówi?

Liturgia Słowa 23.01.2022
1. czytanie (Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10)
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15)
2. czytanie (1 Kor 12, 12-30)
Aklamacja (Por. Łk 4, 18)
Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi