Słowotwórczy | XVI niedziela zwykła | 17.07.2022

Liturgia słowa XVI Niedzieli zwykłej ukazuje nam Chrystusa, który odwiedza swoich bliskich – Marię, Martę i Łazarza. Słynna wymiana zdań między Panem Jezusem a Martą o tym, żeby Maria pomogła swojej siostrze w pracy, mówi dużo o ich bliskości. Marta ma śmiałość upominać Chrystusa. Wie, że może sobie na to pozwolić. To wzór relacji, jaką każdy z nas powinien budować z Bogiem, który jest bliski również nam.

Liturgia Słowa 17.07.2022
1. czytanie (Rdz 18, 1-10a)
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))
2. czytanie (Kol 1, 24-28)
Aklamacja (Por. Łk 8, 15)
Ewangelia (Łk 10, 38-42)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi