Słowotwórczy | I niedziela Wielkiego Postu | 06.03.2022

Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu stawia nas wobec kuszenia Chrystusa. Przywykliśmy myśleć, że to Chrystus jest kuszony. Jest jednak dokładnie odwrotnie. On pozwala się kusić, stwarzając tym samym okazję, by pokonać przeciwnika, któremu ludzie nie byli w stanie się oprzeć u zarania dziejów. Chrystus zwycięża nie poprzez odwołanie się do swojej boskiej mocy, ale przez cierpliwe i wierne trwanie przy słowie prawdy.

Liturgia Słowa 06.03.2022
1. czytanie (Pwt 26, 4-10)
Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15)
2. czytanie (Rz 10, 8-13)
Aklamacja (Mt 4, 4b)
Ewangelia (Łk 4, 1-13)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.