Słowotwórczy | Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej | 14.04.2022

Liturgia Wielkiego Czwartku przebiega prawie tak, jak każda Msza święta.

W samym jej środku ma jednak miejsce obrzęd, który wprost nawiązuje do tego, co w czasie Ostatniej Wieczerzy uczynił Jezus. Chodzi o obmycie stóp Apostołom.

Gest ten dobitnie pokazuje, że panowanie Boga polega na służbie nam, słabym ludziom.

Chrystus jest pośród nas – jak sam powiedział – „jak ten, który służy”. Ta Jego służba przejawia się najbardziej w czasie Eucharystii, kiedy On daje nam swoje Ciało i Krew.

Liturgia Słowa 14.04.2022
1. czytanie (Wj 12, 1-8. 11-14)
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16))
2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)
Aklamacja (J 13, 34)
Ewangelia (J 13, 1-15)