Słowotwórczy | Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej | 10.04.2022

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu nosi dwie nazwy. Pierwsza to Niedziela Palmowa, druga – Niedziela Męki Pańskiej. Nazwy te biorą się od dwóch fragmentów Ewangelii, które czyta się wtedy w Kościele. Chodzi o opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i o przedstawienie Jego męki.
Pomimo tego, że będziemy mieli do czynienia z wydarzeniami pełnymi cierpienia, słowo Boże wzywa nas do radości. Jest tak dlatego, że męka Pana Jezusa, choć niewyobrażalnie trudna, prowadzi do naszego zbawienia, a jej powodem jest wielka miłość Boga do każdego z nas.

Liturgia Słowa 10.04.2022
Ewangelia – Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 28-40)
1. czytanie (Iz 50, 4-7)
Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))
2. czytanie (Flp 2, 6-11)
Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)
Ewangelia (Łk 22, 14 – 23, 56)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.