Słowotwórczy | Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej | 15.04.2022

Chrystus – jak każdy człowiek – również zmierzył się ze stratą, gdy ruszał na mękę i śmierć.

Rozwój wydarzeń, które poprowadziły Go na krzyż nie był jednak dziełem przypadku.

Decyzja o ofierze życia Chrystusa zapadła w najbardziej intymnej relacji Ojca i Syna, którym leżało na sercu zbawienie świata.

W niezwykły sposób mówi o tym modlitwa Jezusa w Ogrójcu, gdy zwraca się do swojego Ojca aramejskim słowem abba.

Syn Boży modli się do swojego Taty, bo wie, że może Go uchronić od śmierci. Jest jednak gotów zrobić to, co potrzebne, by miłość do każdego człowieka doprowadzić do szczytu.

To niezwykła lekcja dla nas, by tego co trwałe i niezmienne poszukiwać tylko w relacji z Ojcem.

Liturgia Słowa 15.04.2022
1. czytanie (Iz 52, 13 – 53, 12)
Psalm (Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46))
2. czytanie (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)
Ewangelia (J 18, 1 – 19, 42)